biuro@teleprint.com.pl

tel 61 221 35 54

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 
Ze względu na wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

TelePrint s.c. pragnie poinformować Państwa o kluczowych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest TelePrint s.c.. z siedzibą w Poznaniu ul.J.H.Dąbrowskiego 213
 2. Wszelkie dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa lub z powszechnie dostępnych źródeł  jak rejestry przedsiębiorców :  CEIDG czy KRS przetwarzamy w celu:
   
  1. obowiązku wyrażonego w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
  2. realizacji zamówień produktów i usług
  3. wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń,
  4. realizowania nałożonych prawem obowiązki wynikające z prowadzenia dokumentacji księgowej, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur
  5. ochrony praw TelePrint s.c. zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych.​​​
    
 3. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
  1. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne      informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń, konieczności przechowywania dokumentów księgowych
  2. Przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. Rozpatrywanie oraz obsługa składanych reklamacji dotyczących usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  4. Cele statystyczne i archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. Zgodnie z rozporządzeniem Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z TelePrint s.c. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe np. podwykonawcom, dostawcom świadczącym dla nas usługi informatyczne, w celu realizacji usług księgowych, kurierskich, pocztowych, wykonującym czynności marketingowe. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do uzyskania dostępu do Państwa danych(organy ścigania, sądy).
    
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych
   
 6. W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.
   
 7. Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa przysługuje  Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   
 8. TelePrint s.c będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  1. okres czasu jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa
  2. lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać)
  3. w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu
    
 9. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.

Kontakt

mail:biuro@teleprint.com.pl

kom. 732-439-309

kom. 780-214-222

tel. 61 221 35 54

Ul. Dąbrowskiego 213

Poznań 60-406